First steps of LibSWD and OpenOCD

The LibSWD and OpenOCD has just made its first steps into flash memory access and writing program code to the ARM Cortex-M3 based Stm32Primer2 device using cheap and generic FT2232H‘s based JTAG/SWD KT-LINK interface :-) The current connection speed is around 10sec/1kB but still I have some ideas on how to improve it, even with the USB bottleneck. The LibSWD is platform independent, so it can drive any other type of hardware (RLink, GPIO based, Parallel Port, etc), also it can be uploaded into dedicated hardware dongle if necessary :-) Feedback and testing are welcome :-)

You can get the code from remote GIT repository at http://repo.or.cz/w/openocd/libswd.git. The project implementation details and history is at http://stm32primer2swd.sf.net/.

%telnet localhost 4444
 Trying 127.0.0.1...
 Connected to localhost.
 Escape character is '^]'.
 Open On-Chip Debugger
 > halt
 target was in unknown state when halt was requested
 > flash probe 0
 device id = 0x10016414
 flash size = 512kbytes
 device id = 0x10016414
 flash size = 512kbytes
 flash 'stm32x' found at 0x08000000
 > stm32x mass_erase 0
 stm32x mass erase complete
 > flash write_image toggle.hex
 wrote 1936 bytes from file toggle.hex in 18.636387s (0.101 KiB/s)

KT-LINK interface driver for UrJTAG

I have sent patches with KT-LINK interface driver (FT2232H based, full-featured, low-cost, SWJ capable design by Krzysztof Kajstura) working in JTAG mode for UrJTAG low-level access software utility with GNU license. I have also created a dedicated fork of UrJTAG for LibSWD integration, which is open and available at http://repo.or.cz/w/urjtag/libswd.git. When the job on LibSWD error handling is finished and fully functional with OpenOCD, I will make a release of LibSWD that will be also integrated with UrJTAG using git submodule mechanism just as in my OpenOCD+LibSWD fork :-)

WRT54GL mod dla zgoda.net

Linksys WRT54GL router hardware and software modification for www.zgoda.net company. Dedicated interface conversion board was designed and developed, RS232 as serial console port was added, 1wire interface was implemented for hardware and existing software utility was cross-compiled to run on router operating system.

Read More

Własne Sterowniki do Matlab

Tworząc nowe urządzenia czy systemy o dużym stopniu zaawansowania, musimy posiadać mechanizm weryfikacji wyników, którym może być MATLAB. Aby przesyłać dane do matlaba, można wykorzystać gotowe toolbox’y które obsługują jedynie standardowy sprzęt lub samemu napisać sterownik własnego urządzenia – co daje większe możliwości w dostosowaniu metody do potrzeb, nie wymaga też żadnych dodatkowych licencji.

Typ: Otwarty
Status: Zakończony

Read More

MIDI MC

MIDI MC, czyli modularny kontroler midi, jest urządzeniem które może sterować innymi urządzeniami poprzez magistralę MIDI (na przykład sprzętem muzycznym, programami komputerowymi albo sprzętem do wizualizacji). Największą zaletą urządzenia jest budowa modularna – układ może posiadać maksymalnie 16 modułów, po 16 przycisków i 16 potencjometrów (gałek/suwaków) każdy.

Read More

Detonator

Celem tego projektu było stworzenie urządzenia odpalającego ładunki wybuchowe na potrzeby filmu tworzonego przez studencką grupę filmową. Całkowity czas realizacji to niecałe trzy tygodnie – od pomysłu do wykonania i wykorzystania. W tym projekcie miałem przyjemność współpracować z moim dobrym przyjacielem Kubą “Mos-Fet” Brachem.

Read More