SSETI ESEO OBDH CAN BOARD

Projekt zespołowy Studenciego Koła Inżynierii Kosmicznej stanowiący część komputera pokładowego satelity SSETI ESEO. Moduł odpowiedzialny jest za stworzenie redundantnego medium komunikacyjnego wymiany danych pomiędzy podsystemami satelity poprzez magistralę CAN. Poniżej udostepniam dokumentację techniczną w języku angielskim.

Read More