CeDeROM BCI on ITiB 2012

“CeDeROM Brain Computer Interface” has been presented on ITiB 2012 conference and the paper has already been published by Springer Link.

All my publications are listed on Google Scholar.

First steps of LibSWD and OpenOCD

The LibSWD and OpenOCD has just made its first steps into flash memory access and writing program code to the ARM Cortex-M3 based Stm32Primer2 device using cheap and generic FT2232H‘s based JTAG/SWD KT-LINK interface :-) The current connection speed is around 10sec/1kB but still I have some ideas on how to improve it, even with the USB bottleneck. The LibSWD is platform independent, so it can drive any other type of hardware (RLink, GPIO based, Parallel Port, etc), also it can be uploaded into dedicated hardware dongle if necessary :-) Feedback and testing are welcome :-)

You can get the code from remote GIT repository at http://repo.or.cz/w/openocd/libswd.git. The project implementation details and history is at http://stm32primer2swd.sf.net/.

%telnet localhost 4444
 Trying 127.0.0.1...
 Connected to localhost.
 Escape character is '^]'.
 Open On-Chip Debugger
 > halt
 target was in unknown state when halt was requested
 > flash probe 0
 device id = 0x10016414
 flash size = 512kbytes
 device id = 0x10016414
 flash size = 512kbytes
 flash 'stm32x' found at 0x08000000
 > stm32x mass_erase 0
 stm32x mass erase complete
 > flash write_image toggle.hex
 wrote 1936 bytes from file toggle.hex in 18.636387s (0.101 KiB/s)

KT-LINK interface driver for UrJTAG

I have sent patches with KT-LINK interface driver (FT2232H based, full-featured, low-cost, SWJ capable design by Krzysztof Kajstura) working in JTAG mode for UrJTAG low-level access software utility with GNU license. I have also created a dedicated fork of UrJTAG for LibSWD integration, which is open and available at http://repo.or.cz/w/urjtag/libswd.git. When the job on LibSWD error handling is finished and fully functional with OpenOCD, I will make a release of LibSWD that will be also integrated with UrJTAG using git submodule mechanism just as in my OpenOCD+LibSWD fork :-)

Windows 7/Vista Installer

The new Microsoft Windows Vista/7 brought also new revolution to the installer and bootloader components. If you are in that group who gets their OS preinstalled on the computer and no backup DVD is attached, then you have really bad luck.

If MBR gets modified Windows won’t boot anymore, unless you use installer disk to fix the bootstrap. But hey – you may ask – where is my installer disk, I only got the preinstalled system with rescue partition on the hard drive! So if you dare to install BSD, Linux, or any OS other than Windows, beware and get the installer disk first. Also note that this is not Microsoft duty to provide that system disk, but the Manufacturer, so good luck with getting back what you paid for.

The other issue in Microsoft Windows Vista/7 installer is the nasty welcome screen that lets you select the language for further installation – but, in fact, there is no “Next” button and the list is “one click”, so if you click anything except your language on the list, there is no other choice but to use this foreign language for the installation process – because there is neither “Back” nor “Restart” button (like in the FreeBSD and Linux installers) on the following screen. You can only reboot the computer and wait few more minutes for the installer to load again… assuming that you have the disk and won’t click anything wrong on the welcome screen ;-)

Ah, by the way – you won’t get into fixing the previous installation if the active partition has changed and does not point to windows installation anymore. Also be prepared and download Ethernet Adapter drivers because fresh install does not contain any of them bundled, so in order to download all of the drivers you need at least network up and running. So called “backup disk” contains only system, no drivers.

Now tell me who really creates piracy?

OpenOCD on FreeBSD

My port of OpenOCD has just been committed. Enjoy Open On-Chip-Debugger on FreeBSD! =)

Własne Sterowniki do Matlab

Tworząc nowe urządzenia czy systemy o dużym stopniu zaawansowania, musimy posiadać mechanizm weryfikacji wyników, którym może być MATLAB. Aby przesyłać dane do matlaba, można wykorzystać gotowe toolbox’y które obsługują jedynie standardowy sprzęt lub samemu napisać sterownik własnego urządzenia – co daje większe możliwości w dostosowaniu metody do potrzeb, nie wymaga też żadnych dodatkowych licencji.

Typ: Otwarty
Status: Zakończony

Read More

LIRC: Linux Infrared Remote Control

Wygodne sterowanie odtwarzaczem muzyki, filmu czy jakimkolwiek innym programem/funkcją komputera, przy użyciu praktycznie dowolnego pilota podczerwieni, jest sprawą zaskakująco łatwą – a to dzięki systemowi Linux Infrared Remote Control.

Read More

Verilog ALU

Proste ALU napisane w Verilogu, zadanie jednego z laboratoriów podstaw mikroelektroniki na WEiTI PW. Stworzone edytorem VIM, skompilowane kompilatorem CVER.

Read More

MORS

Prosty program dla windows konwertujący tekst na alfabet morse’a i na odwrót. Napisany w Borland C++ Builder. Ciekawą funkcją jest wbudowany telegraf, który umożliwia wprowadzenie przyciskiem ciągu kresek i kropek, które dalej mogą być zamienione na tekst. Do translacji wykorzystuje słownik, który można edytować. 

POBIERZ PROGRAM [55KB]

OpenGL

Projekt zaliczeniowy z programowania w C++ – rysowanie figur geometrycznych przy użyciu trybu graficznego w systemie SunOS. Wykorzystuje bibliotekę SDL i OpenGL.Kompilacja gcc umożliwia uruchomienie programu na wszystkich platformach obsługiwanych przez bibliotekę SDL (UNIX, Windows, konsole).

Read More

ROTOR

Projekt zaliczeniowy z programowania w C – rysowanie figur geometrycznych w trybie tekstowym. Wykorzystuje ncurses, może być skompilowany gcc i uruchomiony w środowisku UNIX. Docelowym systemem był SunOS. Rysowanie geometrii napisane od podstaw – przemyślane w dwa tygodnie, napisane w jedną noc ;-)

Read More

FIGU

Prosty program dla windows umożliwiający wygenerowanie listy współrzędnych punktów obrazu w zadanym układzie współrzędnych, eksport obrazka z naniesionymi punktami oraz eksport listy punktów do pliku tektowego. Oryginalnie narzędzie ułatwiające analizę obrazów medycznych stworzony dla znajomego fizyka. Jak się później okazało, program o znacznie szerszym zastosowaniu.

Read More