OpenGL

Projekt zaliczeniowy z programowania w C++ – rysowanie figur geometrycznych przy użyciu trybu graficznego w systemie SunOS. Wykorzystuje bibliotekę SDL i OpenGL.Kompilacja gcc umożliwia uruchomienie programu na wszystkich platformach obsługiwanych przez bibliotekę SDL (UNIX, Windows, konsole).

Program pozwala na wczytanie obiektu w formacie VideoScape z wiersza poleceń (parametr pragramu). Program pozwala na manipulację obiektem we wszystkich sześciu stopniach swobody (klawisze Z,S,X,D,C,F). Program pozwala na wyświetlenie obiektu w trybie solid lub wireframe (klawisze W,E). Przemyślany w dwa tygodnie, napisany w jedną noc :-)

Przykładowy obiekt (powyższego) roweru w formacie VideoScape stworzony przeze mnie darmowym a przy tym genialnym programem BLENDER można pobrać tutaj.

 

PROGRAM I ŹRÓDŁA [234KB]

BINARKA WINDOWS [253KB]