Projekt dla sieci supermarketów miał na celu zbudowanie urządzenia terminalowego którym możnaby sprawdzać stany magazynowe, zgłaszać zapotrzebowanie itp. Niestety ze względów ekonomicznych (mała opłacalność produkcji) został porzucony.

(more…)