LanManager

Lanmanager to prosty system zarządzania dostępem do routera uniksowego, napisany na potrzeby sieci komputerowej, ułatwiający egzekwowanie opłat. W bardzo prosty sposób pozwala udostępnić połączenie internetowe oraz zasoby serwera jedynie wskazanym komputerom z sieci wewnętrznej.

Cechy programu:

  • interfejs użytkownika w postacji strony www
  • dostęp na hasło
  • intuicyjne zarządzanie listą komputerów w sieci (dodawanie, usuwanie, modyfikacja)
  • program zapamiętuje które komputery są aktywne a które nie, co umożliwia szybkie zmiany poprzedniej komnfiguracji
  • możliwość całkowitego wyłączenia blokady