www.blok.net.pl

Sieć blokowa sięga swoimi korzeniami roku 2000, kiedy to grupa trzech entuzjastów postanowiła połączyć swoje komputery w sieć (10MBit, koncentryk + hub). Później pomysł rozwinął się i rozrósł do kilkunastu stacji roboczych z dostępem do internetu (SDI). Z czasem sieć wzbudziła dużo większe zainteresowanie i po gruntownej modernizacji (100MBit full-duplex, switching, łącze 4MBit), aż do chwili obecnej składa się z ponad 40 komputerów.

Uczestniczyłem aktywnie w każdym etapie rozwoju sieci. Prowokowałem dalsze zmiany i rozwój. Strona którą czytasz kiedyś była serwowana z tej właśnie sieci. Obecnie nie mieszkam już w Kielcach, a siecią zajmuje się “Stoku” – jeden z młodych lokatorów naszego bloku posiadający smykałkę do komputerów.