Poniżej zamieszczam obraz wyprowadzeń układu STM32 oraz R-Link w zestawie uruchomieniowym STM32Primer2:

Typ: Otwarty
Status: Zakończony