LibSWD on FedCSIS 2012

“LibSWD serial wire debug open framework for low-level embedded systems access” has been presented on FedCSIS 2012 international conference and the paper has been already published by IEEE Xplore Digital Library.

All my publications are listed on Google Scholar.

Własne Sterowniki do Matlab

Tworząc nowe urządzenia czy systemy o dużym stopniu zaawansowania, musimy posiadać mechanizm weryfikacji wyników, którym może być MATLAB. Aby przesyłać dane do matlaba, można wykorzystać gotowe toolbox’y które obsługują jedynie standardowy sprzęt lub samemu napisać sterownik własnego urządzenia – co daje większe możliwości w dostosowaniu metody do potrzeb, nie wymaga też żadnych dodatkowych licencji.

Typ: Otwarty
Status: Zakończony

Read More